Wednesday, September 27, 2017

Jogi's new book on Bengaluru

ಉಳಿದ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕಥನ ಪರಿಪೂರ್ಣ. 

ಜೋಗಿ ಅವರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ : ಉಳಿದ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ , ೨೦೧೭. 

ಈ ಕೃತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಗಿಯವರು ಬರೆದ ಮೂರನೆಯ ಪುಸ್ತಕ , ಇನ್ನಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಗಗಳ-ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ನ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ - ಹುಟ್ಟು, ಇರವು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳ ಹಂದರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಥನ ಶೈಲಿ, ಓಘ, ಜೋಡಣೆ ಮನಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೋಗಿಗೆ ತುಂಬ ಅವಸರ. ಅವರು ತರುವ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನೇ ಬರೆಯಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂರೂ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ವೈರುಧ್ಯ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುವ, ವ್ಯಯಿಸುವ ವ್ಯವಧಾನವಿಲ್ಲ. ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾ ಆ ವೈವಿಧ್ಯ-ವೈರುಧ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಾನ ಅಂಶ ಗೋಚರಿಸಿ, ಅರೆ!, ಎಲ್ಲರ ಬದುಕು ಇದೇ, ಇಷ್ಟೇ  ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂತ ಭಾವದ  ಸುಳಿವು ಹಾದು ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಮದುವೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಗಳಿಗಲ್ಲ, ಅವು ಬದುಕಿನ ನೆರವಿಗೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಳಚುವ ಬಂಧನ, ಆದರೂ  ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮನಕಲಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೋಗಿ.  

ಹಾಸ್ಯ ಲೇಪನದ ವಿಷಾದ ಪುಸ್ತಕದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಮುದಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ: ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ಗಾದೆ ಹೇಳುವ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಬೇರೆ, ಪಾಮರರಿಗೆ ಬೇರೆ ಗಾದೆಗಳು. ಮದುವೆಯ ಅರತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಲ್ ಗಾಯಕರು ಏರುದನಿಯಲ್ಲಿ 'ಚುಪಕೆ ಚುಪಕೆ ರಾತ್ ದಿನ್ .. ಆಂಸೂ ಬಹಾನ ಯಾದ್ ಹೈ' ಅಂತ ಹಾಡುವುದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು: "ತುಳಸೀಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತುಳಸೀಗಿಡ ನೀರು ಕಾಣದೇ ಸೊರಗಿ ಸೊರಗಿ, ಕೊನೆಗಾಲದ ಹರಿಭಕ್ತನಂತೆ ಮುರುಟಿಹೋಗಿತ್ತು".  "ಆ ಬೆಳಕಿನ ಪಂಜರದೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ನೊಣಗಳು ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದಂತೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದವು."

ನಗರ ಬದುಕಿನ ಭವಣೆ ಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿ ನಮಗೊಂದು ಉತ್ತಮ ಓದು ಕೊಟ್ಟ ಜೋಗಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. 

Monday, September 11, 2017

Of Crime, Government and Investigation

Of Crime, Government and Investigation.

People of eminence are shot dead. Investigation into crime is ordered by the Government through its agencies (like CID, SIT). Investigation goes on and on, years after years and yet no report sees the light of the day. Is our Police so inefficient, their training is of so very poor quality or passed them and got into their positions thereon through bribes(cf. KPSC and VYAPAM scams)? Or, even if there are efficient ones they are either sidetracked or coerced to act in a particular way including delaying the process? Of course, there are cases where police have acted swiftly and brought the culprit to book in weeks, however rare such cases may be. Yet, it is only half the story. The other half belong , in both the cases of their success and failure, it appears, to the agencies' boss, the Government. Revelation or not of the findings or even proceeding with the investigation depend on its advantage to the Party in governance.

When the so called leftist wing is in charge of the government, if the investigation's initial findings reveal the hand of other than rightist elements, its finding is not allowed to conclude or investigation itself is not proceeded with till the election is over so that it can take advantage of the people's suspicion and keep on blaming the rightist element for the killing and use it to its advantage during election canvas. However, if the initial finding reveal rightist element in the murder, investigation is proceeded with God's speed and the culprit is booked soon. Similarly, if the so called rightist wing is in Power, investigation hints at leftist element in the killing, investigation is proceeded speedily and all action is taken to its end; however, if investigation hints at rightist element in the crime, the investigation is either buried or delayed till the election to take advantage to blame the opponent.

Search for truth, 'intellectuals' including media bemoaning, people's aspiration hardly matters for politicians on these matters at these times as they know that it has no bearings, like the corruption, on people's voting during election.

Only, people's faith in the time honoured institutions get weakened paving way for anarchy and even mutinies by such action of politicians in Power.